Vokal lydhealing

Vokal lydhealing

Om Vokal lydhealing

Vokal lydhealing, er hvor terapeuten bruger sin stemme og skaber lydelig resonans. Krop, følelser og tanker er sammenhængende. Tanker og følelser består af bølgeform mens cellerne i kroppen er bygget af partikler. Det hele har vibration, også kroppens celler har frekvenser. *

Hele din energikrop er mulig at hjælpe ved hjælp af lyd og energi, som det foregår under en lydhealingen.**


Hvordan virker Lydhealing

Indfølende synger terapeuten til hele din krop og dermed til den energi du er. Vibrationer skaber liv. Livet hjælpes tilbage i sin egen form gennem at modtage nogle, passende til dig, impulser fra lyd. Gennem lydimpulserne få du hjælp til at genskabe bevægelse i krop, følelser og tanker. Resonansen sætter en helende bevægelse i gang, en proces til selvhjælp for krop og indre liv.


’At lytte’ er terapeutens vigtigste redskab. For at forandre noget skal terapeuten være i god kontakt med klientens energi. Impulser som gives under stemmearbejdet, giver respons i form af resonans og dissonans med din energi og krop, og styres samtidig af indfølende intuition for at finde derhen, hvor der er mest gavn af lyden.


Frit flow skaber sundhed

Stemmearbejdets formål er at hjælpe din energi fra stilstand til en mere naturlig bevægelighed.

Når stemmen rammer den rigtige tone skaber det en resonans ind i nervesystemet - en præcis påvirkning ind i de fastlåstheder og stilstande, som kommunikationen i nervesystemet ellers hæmmes af. Denne resonans virker opblødende og dermed igangsættende på kommunikationen i nervesystemet, som måske har været svag eller afbrudt længe. Det er den voksende kommunikation i nervesystemet, der udgør det fysiologiske grundlag for det at kunne rumme svære og intense følelser, som man tidligere har været nødt til at fortrænge. Denne bedre kommunikation i nervesystemet og dermed bedre rummeevne overfor egne følelser, er et godt udgangspunkt for større sundhed.


Hvor lang tid tager sessionen?

Sessionen varer i alt lidt over en time. Selve lydhealingen foregår oftest i ca. 40-50 min.


Hvem har gavn af lydhealing ?

Forebyggelse af sygdom, personligt frigørende arbejde med sig selv, hjælp til at finde veje ud af følelsesmæssige smertefulde tilstande og gentagende uhensigtsmæssigt adfærd, hjælp til sygdomme som eks. tilbagevendende hovedpine, fordøjelsesproblemer, tinnitus mv. eller svære psykologiske tilstande som angst, depression mv. Jeg har ingen erfaring med tunge psykiatriske diagnoser og arbejder ikke med svært psykisk syge. Disse henvises til andre.* Arvin Larsen fortæller om dette i bogen 'Livets hormoner'.

** Lydhealing omtales i Githa Ben Davids bog 'Lyd er Liv'.