Min baggrund

Min baggrund

Uddannelsen indenfor Rosenmetoden

Jeg blev certificeret Rosenterapeut i 2010. Min uddannelse har jeg taget internationalt, med skolebase i Oslo og med kurser i Californien, London og Sverige. Uddannelsen er minimum 4 årig.


På det seneste er er jeg begyndt at undervise i Rosenmetoden. Jeg er i grundkursuslærertræning hos Det Danske Uddannelsescenter for Rosenemtoden.

Jeg er medlem af Roseninstituttet, den globale organisation for Rosenmetoden og Rosenbevægelser.  Roseninstituttet udstikker bl.a. de etiske regler for professionelle indenfor Rosenmetoden og Rosenbevægelser samt sætter rammer for videreuddannelse.

Roseninstituttet (den globale faglige organisation hjemmeside).


Jeg er medlem af Foreningen af Danske Rosenterapeuter. Foreningen opretholder de etiske regler i Danmark gennem et Etisk Juridisk Udvalg - til hvilken man kan klage. Foreningen af Danske Rosenterapeuter tilbyder videreuddannelse og forventer samtidig at alle medlemmer deltager i faglig kollegial erfaringsdeling i etablerede grupper.

Foreningen af Danske Rosenterapeuter (den danske faglige forenings hjemmeside).


Jeg er medejer af Det danske uddannelsescenter.


Jeg har været formand for Foreningen af danske Rosenterapeuter i 4 år, samt foreningens repræsentant i Rosen Instituttets bestyrelse i 3 år.


Lydterapeutuddannelse og lydgruppeerfaringer

'Syng dig fri' og 'Vokal lydhealing' forgår efter Githa Ben Davids principper og lære. Jeg blev uddannet som lydterapeut hos Githa Ben David i 2013. Ud over undervisningen, fik jeg supervision, vejledning og arbejdede i studiegrupper under uddannelsen. Jeg har arbejdet med stemmearbejde og lydhealing siden 2007. Mine erfaringer indenfor lydhealing er bygget op gennem en del års ugentlig gruppetræning, på eget initiativ. Jeg har derudover brugt stemmen som redskab til at forløse mig selv, alene og i fællesskab med andre.   

Link: Githa Ben David