Krop og følelser

Krop og følelser


Vi spænder i kroppen for at styre følelser


Sammenhæng mellem følelser og krop

Kroppens måde at spænde op er tæt forbundet med vores følelser. Åndedrættet er også en del af det, da mellemgulvet, vores vigtigste åndedrætsmuskel, spænder op, når vi manøvrer overfor de følelser vi ikke lige kan rumme i øjeblikket. Nogle følelser og kvaliteter gemmer vi væk gennem lang tid. De følelser vi har måtte gøre ubevidste, er repræsenteret ved spændinger i kroppen. det betyder at vores følelsesmæssige anstrengelser er synlige i kroppen selvom vi ikke er bevidste om tilbageholdelsen.

Alt imens kan vores ubevidste følseler godt styrer en del vores adfærd og påvirke den måde vi har det.


Kropskontakten kan give kontakt til de glemte følelser. En måde at arbejde med det ubevidste er gennem kropsarbejde. At få kontakt med et sted vi spænder i kroppen kan give kontakt med de vi har måtte gøre følelsesmæssigt for at tåle og klare os så godt som muligt i de relationer vi har været i.


Du behøver ikke kunne forklare dig før eller under behandlingen.

Nogle ved allerede før behandlingen, hvorfor de spænder, men har aldrig tilladt sig at mærke, hvad det har gjort ved dem eller de følelser der var forbundet med sagen -, som er dét der får krop og psyke til at slippe og åbne for en dybere kontakt med sig selv og dermed en ny indstilling i livet.