Syng dig fri

'Syng dig fri'

ʻSyng dig friʼ

Stemmen er en unikt redskab til at få bedre kontakt med dig selv og forankre din kontakt i dybden. Stemmen leder arbejdet, det foregår ofte forbavsende naturligt indfølt og intuitivt. 


Konkret, hvordan foregår en session ?

Sessionen indledes med en kort samtale. Du inviteres til at sætte lyd på det du ønsker at møde eller det du ønsker at modtage i dig selv. Jeg som terapeut lytter ind og spejler med ord undervejs. Jeg støtter din proces og guider dig så nærværet undervejs forholder sig til dit ønskede mål. Du er ikke alene om at møde dig selv. Min støtte til at du modtager dig selv er en stor del af min terapeutiske rolle. Nogle gange vejleder jeg dig gennem selv at synge med. Af og til afsluttes en behandling med lydhealing.


Hvordan sker forandringen ?

Forandringen sker når du åbner dig for de emotioner som ellers var glemt eller gemt væk. Der gives plads til følelsesmæssig bevægelse blot ved oplevelsen af det som normalt er uset. Du bringes videre, når du syngende modtager de sider af dig selv, du ikke bevidst havde kontakt med før. Når du transformerende ʻsynger dig gennem emotionerʼ og lader dem blive en mere integreret del af dig, vil du opleve at andre dele af dig får mere plads: Din kraft, dine styrker, dine specielle følsomheder og intelligenser.


Arbejde med at transformere dig gennem stemmearbejdet kan være stærkt

Du kan ændre på psykologiske tilstande og arbejde med grunde til fysiske smerter. Frisættelse af bevidstheden og din energi kan ofte have en stor betydning for din sundhed og/eller for dit eget velbefindende. En gevinst kan være at du oplever dig selv mere naturlig og autentisk efterfølgende. Du kan opleve at få et mere levende liv i en mindre anstrengt form.


Hvad skal du kunne på forhånd ?

Du skal ikke have forkendskab til sang, - blot et ønske om at forsøge at arbejde med dig selv via stemmen.